Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/12/2020

- Mặt ngoài các tòa nhà chính và nghiên cứu đã hoàn thiện. - Đang thực hiện các công tác ốp lát, lắp đặt cửa, trần vách thạch cao... bên trong tòa nhà - Hệ thống kỹ thuật M&E tòa nhà đang được lắp đặt đồng bộ tại các tầng. - Hệ thống hạ tầng cảnh quan và đường ngoài nhà đang được thực hiện. - Hào kỹ thuật phần còn lại phía Việt Nam đã hoàn thành.


  • 0 nhận xét
  • Lượt xem: 323

Gửi nhận xét

Liên kết