Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/06/2020

- Mặt ngoài nhà nghiên cứu 2 và 3 cơ bản hoàn thiện, mặt ngoài nhà chính và nhà nghiên cứu 1 và nhà chính dự kiến hoàn thiện trong tháng 7. - Hệ thống kỹ thuật M&E tòa nhà đang được lắp đặt đồng bộ tại các tầng. - Hệ thống hạ tầng cảnh quan và đường ngoài nhà đang được thực hiện. - Hào kỹ thuật phần còn lại phía Việt Nam đã được khởi công ngày 26.6.2020


  • 0 nhận xét
  • Lượt xem: 751

Gửi nhận xét

Liên kết