Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 24/6/2019

Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho nửa còn lại của sàn tầng 2 nhà chính, nhà nghiên cứu 1. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho 1/3 còn lại của sàn tầng 2 nhà nghiên cứu 3. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho sàn tầng 3 nhà nghiên cứu 2.

 

 


  • Lượt xem: 781

Liên kết