Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020

Địa điểm: Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc: Phòng 304, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ - 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Dự kiến thời gian, địa điểm thi:

Thời gian:

  • Thi viết: ngày 20/12/2020
  • Thi trình bày Đề án: 27-28/12/2020

Địa điểm: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ - 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Thông tin cụ thể xin xem file đính kèm./.

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc


  • Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • 0 nhận xét
  • Lượt xem: 507

Gửi nhận xét

Liên kết