Nghiên cứu thiết kế xây dựng trục tích hợp (ESB) trên mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố

Đây là tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố do thạc sỹ Nguyễn Trung Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng làm chủ nhiệm, được Sở KH&CN tiến hành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện sáng 25/6/2018.

Trong bối cảnh hiện nay, việc tích hợp, liên thông quy trình giữa các ứng dụng với nhau trong cùng một tổ chức hoặc giữa các tổ chức với nhau là điều cần thiết để có thể chia sẻ, sử dụng lại tài nguyên thông tin một cách hiệu quả nhất. Trên cơ sở đó, trục tích hợp (Enterprise Service Bus - ESB) trên mạng truyền số liệu chuyên dùng được hình thành như một công cụ để hỗ trợ việc kết nối các thành phần ứng dụng không đồng nhất và khác biệt tại các tổ chức khác nhau lại với nhau.

Tại thành phố Hải Phòng, với việc vừa tồn tại Trang thông tin điện tử trên Cổng thông tin chính của Hải Phòng (http:haiphong.gov.vn), vừa có Trang thông tin điện tử tại các Sở, ban ngành, quận, huyện sử dụng nhiều nền tảng công nghệ khác nhau cho các hệ thống dẫn đến việc phát triển manh mún, thông tin không đồng bộ và thiếu tính thời sự. Thành phố cũng chưa ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ cụ thể, do vậy các đơn vị chủ động xây dựng và chịu trách nhiệm đối với Cổng/Trang thông tin của mình. Về lâu dài việc này sẽ dẫn đến khả năng đồng bộ kém, khó quản lý, nâng cấp cũng như các rủi ro về an toàn, bảo mật thông tin trong tương lai. Trước thực trạng đó, Thạc sỹ Nguyễn Trung Nghĩa và các cộng sự đã nghiên cứu thiết kế xây dựng trục tích hợp (ESB) trên mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố.
 

Các phần mềm có nền tảng khác nhau được thử nghiệm kết nối thành công.
 

Kết quả trong vòng 12 tháng (từ tháng 6/2017), nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện phần mềm đảm bảo các chức năng, mô hình kiến trúc của ESB; phân tầng chi tiết và các yêu cầu bảo mật (phân quyền, cơ chế quản lý, khả năng liên kết, độ tin cậy…); các bộ tiêu chuẩn (trao đổi - định dạng - mã hóa - kết nối dữ liệu…); phương thức định tuyến; yêu cầu về hệ thống phần cứng… Phần mềm được đưa vào thử nghiệm kết nối thực hiện gửi, nhận văn bản liên thông từ phần mềm Quản lý văn bản (QLVB), hồ sơ dịch vụ hành chính công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thành phố, phần mềm Một cửa điện tử (MCĐT) của một số cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT), Sở KH&CN, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT), Sở Du lịch (Sở DL), quận Đồ Sơn, Ngô Quyền, Hồng Bàng đến trục văn bản của Văn phòng Chính phủ và ngược lại. Kết quả đã gửi được 75 văn bản từ phần mềm QLVB của Sở KH&ĐT đến trục văn bản của Văn phòng Chính phủ và nhận 135 văn bản chuyển ngược lại. Kết nối thành công phần mềm MCĐT của Sở KH&CN, Sở TT&TT, Sở DL, các quận Đồ Sơn, Ngô Quyền, Hồng Bàng với Dịch vụ bưu chính công ích (VNPost). Công dân có thể đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả và thanh toán lệ phí hồ sơ dịch vụ hành chính công của các Sở, quận, huyện này tại nhà. Song song với đó, nhóm nghiên cứu đã ban hành tài liệu chi tiết hướng dẫn kết nối và vận hành ESB kèm theo.

Tại Hội nghị, Hội đồng khoa học đánh giá Phần mềm trục tích hợp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố Hải Phòng được xây dựng đa chức năng, đảm bảo việc liên thông dữ liệu giữa các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố, có thể mở rộng kết nối, góp phần phục vụ đề án chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó, Hội đồng đề nghị thành phố nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện của đề tài.


  • Sở KH&CN thành phố Hải Phòng
  • Lượt xem: 2798

Liên kết