21/6 tới sẽ diễn ra Hội nghị giao ban KH&CN lần thứ XIII vùng Bắc Trung Bộ

Chiều ngày 21/6 tới, tại Nghệ An, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN lần thứ XIII vùng Bắc Trung Bộ.

Hiện có nhiều công nghệ trong phát triển nguồn giống và bảo vệ cây trồng được chuyển giao tại địa phương (Trong ảnh: Công nghệ nuôi cấy mô thực vật In vitro).
 

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ KH&CN, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, lãnh đạo Sở và đơn vị chức năng thuộc các Sở KH&CN vùng Bắc Trung Bộ.

Với tinh thần đổi mới trong nhận thức và quyết liệt trong hành động, Bộ KH&CN chủ trương tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN kỳ này nhằm trao đổi về công tác quản lý giữa các Sở KH&CN trong Vùng với các đơn vị quản lý thuộc Bộ để đánh giá kết quả hoạt động KH&CN của các tỉnh trong vùng giai đoạn 2016-2018 trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh; các kết quả nổi bật, đóng góp của KH&CN phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương; các giải pháp KH&CN khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, Vùng Bắc Trung Bộ...

Đồng thời, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ cùng trao đổi về công tác tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN, các biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực tế triển khai hoạt động KH&CN. Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ thảo luận về giải pháp cần tập trung để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển KH&CN đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW Khóa XI về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.


  • Vụ Phát triển KH&CN địa phương; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN
  • Lượt xem: 2731

Liên kết