Tuần này mười năm trước, nền kinh tế thế giới đã sụp đổ - một cuộc khủng hoảng được gói gọn bởi sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Mỹ Lehman Brothers, công ty đã nộp đơn xin phá sản với giá trị lớn nhất trong lịch sử vào ngày 15 tháng 9 năm 2008. Câu chuyện tiếp theo là một câu chuyện quen thuộc: thắt...


Chỉ riêng chi phí R&D của Mỹ (476,5 tỉ USD) và Trung Quốc (370,6 tỉ USD) đã chiếm 47% tổng chi phí R&D toàn cầu. Nếu thêm Nhật Bản và Đức, con số này lên đến 62,5%.


Liên kết