Cập nhật tiến độ: - Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho phòng kỹ thuật mái các tòa nhà. - Công tác hoàn thiện xây trát đang được làm tới tầng 3 các tòa nhà. - Hệ thống hạ tầng đang được thực hiện.


Cập nhật tiến độ: - Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho phòng kỹ thuật mái các tòa nhà. - Công tác hoàn thiện xây trát đang được làm tới tầng 3 các tòa nhà, hệ thống hạ tầng đang được thực hiện.


Chiều ngày 4/12/2019, nhà thầu xây dựng dự án hợp tác xây dựng Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc tại Việt Nam (Dự án VKIST) – Công ty YoungJin INC đã thực hiện lễ cất nóc dự án tại công trường trong khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thành...


Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cột tầng 4, sàn tầng mái nhà chính và nhà nghiên cứu 1. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha tầng kỹ thuật mái nhà NC2. Đang lắp dựng cốt thép cốt sàn mái nhà NC3


Đang lắp dựng cốt thép cốt pha sàn tầng 4 của nhà chính và nhà nghiên cứu 1. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha tầng kỹ thuật mái nhà NC2. Đang lắp dựng cốt thép cốt sàn mái nhà NC3.


Đang lắp dựng cốt thép cốt pha phần sàn tầng 3 còn lại và cột tầng 4 của nhà chính và nhà nghiên cứu 1. Đã hoàn thiện đổ bê tông sàn tầng 4, đang lắp dựng cốt thép cốt pha cột và sàn mái nhà nhà nghiên cứu 2. Đang lắp dựng cốt thép cốt sàn tầng 4 nhà nghiên cứu 3


Đang lắp dựng cốt thép, cốt pha cột tầng 2 và sàn tầng 3 nhà chính, NC1. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha sàn 4 nhà NC2. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cột tầng 3, sàn tầng 4 nhà NC3.


Hiện đang lắp dựng cốt thép, cốt pha cột tầng 2 và sàn tầng 3 nhà chính, nhà NC1; lắp dựng cốt thép cốt pha sàn 4 nhà NC2; lắp dựng cốt thép cốt pha cột tầng 3, sàn tầng 4 nhà NC3 .


Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho nửa còn lại của sàn tầng 2 nhà chính, nhà nghiên cứu 1. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho 1/3 còn lại của sàn tầng 2 nhà nghiên cứu 3. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho sàn tầng 3 nhà nghiên cứu 2.


Liên kết