Với mục tiêu thành lập một viện Khoa học và Công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần vào việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ triển khai Dự án hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Viện VKIST). Đây...


Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc được thành lập theo Nghị định số 50 của Chính phủ ngày 18-5-2015 và được xây dựng dựa trên sự tham khảo mô hình thành công của KIST - viện khoa học ứng dụng hàng đầu của Hàn Quốc. Viện sẽ tập trung vào 3 ngành chính là công nghệ vật liệu, công nghệ sinh...


Với mục tiêu thành lập một viện KH&CN đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần vào việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ triển khai thành lập Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc. Ngày 9/9/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Ngoại giao...


Bà Lee Miuk Yung, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc phát biểu về quá trình thực hiện dự án, khẳng định mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa nền khoa học và công nghệ cũng như giữa hai đất nước. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, được kỳ vọng sớm trở thành một mô hình tiêu biểu cho tình hữu nghị...


Liên kết