HỘI ĐỒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC (VKIST)

Hội đồng Viện là cơ quan có thẩm quyền quyết định chiến lược phát triển, định hướng nghiên cứu; cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc; nhân sự Viện trưởng và tổ chức giám sát các hoạt động của Viện.

Hội đồng Viện gồm một lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng, đại diện một số Bộ, ngành, một số nhà khoa học có uy tín và đại diện doanh nghiệp.

Hội đồng Viện gồm 11 thành viên:

Ông Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch Hội đồng

Ông Bùi Thế Duy

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Phương

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư

Ủy viên

 

Ông Huỳnh Quang Hải

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ủy viên

Ông Nguyễn Đình Chiến

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Ủy viên

Ông Đỗ Tuấn Đạt

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên vắc xin và sinh phẩm số 1

Ủy viên

GS.TS Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

GS.TS Nguyễn Quang Liêm

Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu, VAST

Ủy viên

GS.TS Lê Huy Hàm

Viện trưởng Viện di truyền nông nghiệp

Ủy viên

GS.TS Trương Nam Hải

Viện Công nghệ Sinh học, VAST

Ủy viên

TS. Kum Dongwha

Viện trưởng Viện KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc

Ủy viên


  • 08/08/2019 03:29