Dự án tại VKIST

Cập nhật tháng 8/2019

TT

Tên dự án/đề tài

Loại hình đề tài

Thời gian

Chủ nhiệm đề tài

Tổ chức phối hợp thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

A

HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Nghiên cứu thực trạng KH&CN tại Việt Nam và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai

Dự án KIST

1/1/2018

20/12/2018

Dr. Kum Dongwha

VKIST

Hoàn thành

2

Nghiên cứu hỗ trợ hệ thống vận hành của VKIST để tăng cường các hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (NC&PT)

Dự án KIST

1/5/2018

30/12/2019

Dr. Kum Dongwha

VKIST

Đang thực hiện

B

NGHỊ ĐỊNH THƯ

3

Sàng lọc tác dụng sinh học và xác định thành phần hóa học có hoạt tính của một số loài Đinh lăng Polyscias tại Việt Nam

Đề tài Nghị định thư với Hàn Quốc

1/9/2019

1/9/2022

ThS. Trần Quang Lục

Traphaco JSC.

Đang chuẩn bị

C

CẤP BỘ KH&CN

4

Nghiên cứu tổng hợp, phân tích công nghệ sản xuất máy và vi mạch tại Việt Nam và xây dựng hệ thống ngành công nghiệp phụ trợ

MOST

2018

2019

TS. Đào Ngọc Chiến

Vụ Công nghệ cao (MOST)

Đang thực hiện

D

CẤP VIỆN

5

Nghiên cứu chuỗi giá trị đối với sản phẩm cá tra tại Cần Thơ

VKIST

1/7/2018

1/12/2018

Ths. Trần Thị Thúy

Ban Hỗ trợ đầu tư (HHTP)

Hoàn thành

6

Nghiên cứu khảo sát thị trường và xu hướng của linh kiện thiết bị điện tử tại Việt Nam

VKIST

2019

2020

Dr. Kum Dongwha

 

Đang chuẩn bị

7

Tìm hiểu thị trường thiết bị IoT kiểm soát môi trường nước và chất lượng vật nuôi sử dụng trong nuôi tôm, cá da trơn tại các vùng nuôi tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long

VKIST

2019

2020

TS. Nguyễn Duy Tài

 

Đang chuẩn bị

8

Khảo sát nhu cầu thị trường để phát triển sản phẩm hỗ trợ điều trị hội chứng chuyển hóa (metabolic syndrome) từ nguồn dược liệu Việt Nam.

VKIST

2019

2020

PGS. TS. Phương Thiện Thương

 

Đang chuẩn bị


  • 19/08/2019 12:43