Dự án ODA

Mục tiêu

Phát triển mô hình mới (mô hình VKIST) như một viện nghiên cứu/phát triển công nghiệp tại Việt Nam, chuẩn hóa mô hình KIST tại Hàn Quốc

Nhiệm vụ và chức năng chính

Viện được giao nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển về khoa học ứng dụng và công nghệ đa ngành cho ứng dụng công nghiệp, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế kỹ thuật.

Dự án VKIST

  • Nhiệm vụ: Trở thành viện nghiên cứu hàng đầu về nghiên cứu và phát triển khoa học ứng dụng, áp dụng công nghệ tiên tiến.

  • Được thành lập dựa trên Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hàn Quốc

  • Vị trí: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội (Diện tích: 196.913m2)

  • Ngân sách: 70 triệu $ (35 triệu $ từ phía Hàn Quốc + 35 triệu $ từ phía Việt Nam)

  • Thời gian: 2014 ~ 2020 (gia hạn 2 năm)

  • Kế hoạch xây dựng: các tòa nhà (diện tích sàn, 79,512m2), 04 phòng thí nghiệm, phòng hành chính, nhà máy tiện ích.

 

Các đơn vị liên quan 

Kế hoạch xây dựng

Triển vọng tương lai


 


  • 15/08/2019 02:09