Chiến lược nghiên cứu

Tầm nhìn

Đơn vị nghiên cứu cung cấp giải pháp công nghệ chiếm lĩnh thị trường số một tại Việt Nam

Sứ mệnh

  • Phát triển công nghệ nguồn

  • Nghiên cứu nâng cấp các công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược, then chốt

  • Phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực

  • Phát triển các công nghệ tích hợp nhằm thay thế các công nghệ nhập khẩu 

Danh mục đầu tư R&D

R&D nội bộ:

  • Khảo sát thị trường về lĩnh vực trọng tâm và lĩnh vực chuyên sâu

  • Nghiên cứu và phát triển các công nghệ nền tảng

Dự án R&D:

  • Dự án R&D quốc gia

  • Dự án R&D với doanh nghiệp

  • Hợp tác quốc tế


  • 15/08/2019 02:18