Vì mũi tiêm chủng đầu tiên hầu như không có nhiều tác dụng đối với biến thể Delta nên các nhà nghiên cứu đang xem xét có thể rút ngắn khoảng cách giữa lần tiêm chủng đầu tiên với lần tiêm chủng thứ hai hay không. Vấn đề đặt ra là có cần tiêm chủng lần thứ ba cho những người cao tuổi và những người...


Ngày 06/07/2021, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (Viện VKIST) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Viện VKIST.


Vừa qua, tại trụ sở Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (Viện VKIST), trong khuôn khổ các hoạt động khoa học thường niên năm 2021, Viện VKIST đã tổ chức Báo cáo định kỳ tiến độ triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Viện. Báo cáo do Viện VKIST quản lí chủ trì thực hiện. Viện trưởng Kum...


Sáng ngày 24/06/2021, tại Trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Viện VKIST) đã tổ chức Lễ tiếp nhận và trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch và Điều phối, Viện VKIST nhiệm kỳ 5 năm.


Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trở thành sức mạnh và góp phần nâng cao dân trí, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Truyền thông trở thành cầu nối hữu dụng, đưa tri thức và tiến bộ KH&CN đến nhanh hơn với...


Trên cơ sở Quyết định số 764/QĐ-BKHCN ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) năm 2021, VKIST đã xây dựng kế hoạch các đợt tuyển dụng cho năm 2021. Theo đó, trong 6...


Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan quản lý nhà nước đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ việc nghiên cứu vắc xin, chuyển giao công nghệ sản xuất và cơ chế thông thoáng về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong lĩnh vực y tế; chủ trì, triển khai nghiên cứu và sản xuất vắc...


Hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, sáng ngày 14/06, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) đã phát động toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, chuyên gia đang công tác tại Viện phát huy tinh thần...


Theo Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, công nghệ phải vị nhân sinh, phải phục vụ chứ không phải làm khó dễ người dân


Ngày 03/6/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 145/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần giải quyết.


Liên kết