Gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi

 
 
 
 
 
 
 
 

Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 5, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao, Km29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3556 0695
Email: vienvkist@most.gov.vn