VKIST kết nối giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp tận dụng lợi thế dược liệu Việt Nam

Việt Nam có tiềm năng lớn về dược liệu nhưng chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả. Xác định nguyên nhân và tìm ra giải pháp là nội dung được các đại biểu trao đổi sôi nổi tại Diễn đàn công nghiệp lần thứ II do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam -...

Số lượt truy cập 153.279

Đang trực tuyến 41

Về chúng tôi

Dự án được đầu tư bởi KOICA, một cơ quan điều phối trợ cấp của chính phủ Hàn Quốc qua các chương trình hợp tác kỹ thuật ở các nước đang phát triển, để xây dựng một viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Láng Hòa Lạc, Hà Nội. Dự án sẽ được triển khai...

Vkist
Bộ khoa học và công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)
Sở KH&CN Hà Nội
Tạp chí tia sáng
Trụ sở Khu Nghiên cứu và Triển khai, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc