Tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 4 (cập nhật đến ngày 16/4/2019)

- Nhà chính và nhà nghiên cứu 1 đã hoàn thiện đổ bê tông cột tầng 1, đã đổ bê tông 1 phần tường tầng 1 và đang hoàn thiện cốt thép, cốt pha phần còn lại

- Nhà nghiên cứu 2 và 3 đã hoàn thiện đổ bê tông móng, giằng cổ cột, đang lắp dựng cốt thép, cốt pha cho cột tầng 1 

- Hầm kỹ thuật đang được hoàn thiện đổ bê tông từng phần

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  • Lượt xem: 327

Liên kết