Tiến độ xây dựng tuần 1, 2 tháng 4/2019

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 9/4/2019

- Nhà chính và nhà nghiên cứu đã hoàn thiện cột tầng 1. Tường tầng 1 đang lắp đặt cốt thép và ván khuôn.

- Nhà Nghiên cứu 2 và 3: đã hoàn thành móng, đang làm cốt thép cốt pha dầm cổ cột và làm cốt thép cột.

- Hầm kỹ thuật: đang đổ bê tông vách hầm.

 


  • Lượt xem: 339

Liên kết