Tiến độ xây dựng đến ngày 24/6/2019

- Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho nửa còn lại của sàn tầng 2 nhà chính, nhà nghiên cứu 1

- Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho 1/3 còn lại của sàn tầng 2 nhà nghiên cứu 3

- Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho sàn tầng 3 nhà nghiên cứu 2    

 


  • Lượt xem: 103

Liên kết