Tiến độ xây dựng đến ngày 23/4/2019

- Nhà chính và nhà nghiên cứu 1 đã hoàn thiện đổ bê tông cột tầng 1, tiếp tục đổ bê tông tường tầng 1.

- Nhà chính đang lắp dựng cốt thép và ván khuôn sàn tầng 2. Nhà nghiên cứu 1 đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1.

- Nhà nghiên cứu 2 và 3 đang lắp dựng cốt thép, cốt pha cho sàn tầng 1 và cột tầng 1

- Hầm kỹ thuật đã đổ bê tông được khoảng 1 nửa chiều dài đoạn giữa các tòa nhà

- Bắt đầu công tác đào nền trung tâm máy 2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Lượt xem: 352

Liên kết