Tiến độ xây dựng đến ngày 21/5/2019

- Nhà chính đang lắp dựng cốt thép và ván khuôn tường tầng 1 và sàn tầng 2.

- Nhà nghiên cứu 1 đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho tường tầng 1

- Nhà nghiên cứu 2 và 3 đang lắp dựng cốt thép, cốt pha cho sàn tầng 2

- Tiếp tục đổ bê tông hầm kỹ thuật khoảng giữa các tòa nhà

- Trung tâm máy 2 đang lắp dựng cốt thép tường hố pit, đã đổ bê tông đáy hố pit

- Trạm xử lý nước thải đã đổ bê tông lót đài móng 

 


  • Lượt xem: 109

Liên kết