THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KHỐI NGHIÊN CỨU

Viện VKIST tiếp tục thông báo tuyển dụng đợt 2 đối với các nhà khoa học và kỹ sư ở trình độ cao cho khối Nghiên cứu và khối Kế hoạch với vai trò Trưởng nhóm nghiên cứu, những người sẽ đặt nền móng cho việc xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại nhất...

Số lượt truy cập 177.838

Đang trực tuyến 185

Về chúng tôi

Dự án được đầu tư bởi KOICA, một cơ quan điều phối trợ cấp của chính phủ Hàn Quốc qua các chương trình hợp tác kỹ thuật ở các nước đang phát triển, để xây dựng một viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Láng Hòa Lạc, Hà Nội. Dự án sẽ được triển khai...

Vkist
Bộ khoa học và công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)
Sở KH&CN Hà Nội
Tạp chí tia sáng
Trụ sở Khu Nghiên cứu và Triển khai, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc