Số lượt truy cập 164.288

Đang trực tuyến 11

Về chúng tôi

Dự án được đầu tư bởi KOICA, một cơ quan điều phối trợ cấp của chính phủ Hàn Quốc qua các chương trình hợp tác kỹ thuật ở các nước đang phát triển, để xây dựng một viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Láng Hòa Lạc, Hà Nội. Dự án sẽ được triển khai...

Vkist
Bộ khoa học và công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)
Sở KH&CN Hà Nội
Tạp chí tia sáng
Trụ sở Khu Nghiên cứu và Triển khai, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc